Sørum

UKM

Mønstringen var søndag 5. februar, Bingsfosshallen

Velkommen til lokalmønstringen!

Velkommen til UKM – Ung Kultur Møtes. UKM skal være av ungdom, med ungdom og for ungdom.

les mer