Karlsøy

UKM

Mønstringen var mandag 13. mars, Samfunnshuset Ulaheim, Gamnes