UKM Sogn og Fjordane

UKM

Mønstringen er fra fredag 13. april til søndag 15. april, Høyanger

Signerte to nasjonale kulturavtaler

Konferansen «Felles barn, felles ansvar» i Førde sist veke vart åstad for signeringa av viktige avtalar om kultur for barn og unge.

les mer

Vil du vere med å skape neste års nasjonale UKM-festival?

UKM Norge søkjer etter 3 festivalprodusentar mellom 18 og 20 år. Søknadsfristen er 31. august

les mer

Klare for UKM-festivalen 2017

20 ungdomar frå Sogn og Fjordane reiser onsdag 21. juni til UKM-festivalen i Sandnes.

les mer

Nordic Cultural Camp 2017

No kan du melde deg på Nordic Cultural Camp 20. - 26. august 2017 i Danmark. Hovudtema er "to open up", og ungdom mellom 18 og 25 kan delta. Påmeldingsfrist er 18. juni.

les mer

Felles barn, felles ansvar 14. – 15. september 2017

Programmet for konferansen Felles barn, felles ansvar 2017 er no klart. Årets konferanse er prega av at Rikskonsertane og Den kulturelle skulesekken frå 01.01.17 er slått saman til Kulturtanken. Kva det betyr for oss? Lin Marie Holvik, direktør for Kulturtanken, Torstein Siegel, dagleg leiar i UKM Norge og Morten Christiansen, direktør i Norsk kulturskuleråd, deltek på konferansen og er utfordra til å dele sine tankar om dette.

les mer

Stimuleringsmidlar til Gulen, Solund, Hyllestad og Fjaler

I søknadsrunda med frist 20. april fekk Sogn og Fjordane tildelt 63 0000 kr i stimuleringsmidlar. Kulturskulen i Solund fekk 15 000 kr til "UKM over fjorden", Gulen kommune fekk 15 000 kr til "Av ungdom - for ungdom" og Hyllestad og Fjaler kulturskule fekk 20 000 kr til "MusikkBadet - øvingsrom og konsertstad for ungdom". I tillegg fekk fylkeskommunen 15 000 kr til "Miksinnslag Sogn og Fjordane".

les mer