UKM Agder 2021

Hva skjer med UKM i Agder i 2021? Fylkesfestivalene i Agder blir i 2021 lagt opp til tv-studio opptak.

Hva skjer med UKM i Agder i 2021?

Fylkesfestivalene i Agder blir i 2021 lagt opp til tv-studio opptak. Det blir altså ingen fysisk festival med som den møteplassen UKM ønsker å være. Det er fortsatt altfor usikkert hvordan situasjonen vil være i april til å kunne planlegge mot en ordinær festival.

Rundt omkring i kommunene er det ganske stor variasjon på hvordan UKM lokalt gjennomføres, så søk opp din kommune fra forsiden vår (ukm.no/agder) for mer detaljer om din kommune.

Agder digital april 2021

10. og 24. april vil vi kjøre digitale opptak av UKM artister på henholdsvis Aladdin scene i Kristiansand og i Arendal kulturhus. For de som arrangerer ordinær mønstring så blir det videresending til fylket gjennom denne. For de kommunene som ikke arrangerer mønstring sender kommunekontakten bidrag direkte etter avtale.

I tv-studio prosessen vil det ikke streames direkte, men gjøres opptak som artistene vil få til odel og eie, og kunne bruke til det de ønsker. Vi har også planer om å lage en sending med alle opptak samt konferansierer og presentasjon av kunst i løpet av mai. Denne visningen vil skje samtidig ute i kommunene.

Aktivitet gjennom året

I løpet av høsten vil fylket kunne tilby mer spissede tilbud i forhold til uttrykk. Det vil også skje en del spennende ting lokalt i din kommune. Blant annet vil det komme en arrangørsamling i oktober. Mer informasjon om dette vil vi komme tilbake til.