SCOOP – en kunstutstilling

«SCOOP» Ordet betyr «å finne noe sjeldent, verdifullt – et varp eller kupp».

Velkommen til UKM Agders årlige kunstutstilling som vil vise dere et utvalg av fylkets talentfulle unge kunstnere. I samarbeid med kurator Ane Skjævestad har vi satt sammen en spennende utstilling i et helt nytt virtuelt galleri utviklet av UKM Viken. I prosessen har vi også fått god hjelp av de unge formidlerne Håvard Bruborg og Awateef Hassan.

SCOOP er et « spot on» bilde på det vi ser, også handler dette om utgangspunktet til blikket som betrakter. «Scoop» handler både om at kunst er verdifullt og bør få større plass i samfunnet, men like mye er utstillingstittelen en pekepinn på at de unges stemmer og visuelle uttrykke er verdier vi som samfunn må ta godt vare på. De unge lovende er verdifulle og det de skaper må sees på som en del av det demokratiske samfunnet. Metodikken til UKM som lykkes i å engasjere så mange unge er et varp for samfunnet. Når de unge medvirker bør dette sees på som et samfunnskupp som er unikt, sjeldent, verdifullt og som bør verdsettes.

Utstillingen SCOOP presenterer en cocktail mix av ulike sjangre representert av unge kunstnerspirer fra hele Agder. Den viser interessante verk med stor bredde, og består av kunstverk fra 46 ulike ungdom presentert i et digitalt galleri.

Vi håper utstillingen kan bidra til å spre større kunstinteresse blant det unge publikum, og rekruttere flere deltagere innen det visuelle kunstfeltet, i Agder, men også nasjonalt.

«SCOOP» byr også på ARTIST TALK hvor dyktige formidlere fra UKM har fått intervjue tre talentfulle ungdom som snakker om deres kunstverk. Denne dialogen åpner opp for større forståelse av hva som er drivkraften bak deres visuelle kunst bidrag på UKM.