Nummer to etter Kongen åpner fylkesfestivalen!

Vi synes Ung Kultur er like viktig som gammel kultur og sikter derfor mot toppen når vi inviterer de som skal holde åpningstalen.

Stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen kommer for å åpne UKM Akershus 2018.

Tone Wilhelmsen Trøen, Høyre, Akershus

Kulturuttrykk er er i seg selv demokratiskapende.  Alle uttrykt kjennetegnes ved at de skaper kommunikasjon og samhold eller sivilisert debatt. Derfor synes vi det er på si plass at den som er sjefen for at stortingets demokratiske prosesser gjennomføres som de skal kommer til oss og kaster glans. Men det er også et sterkt signal om hvor viktig ungdoms mulighet til å uttrykke seg er for oss alle. Dette er en av bærebjelkene i det samfunnet vi hver dag lever i.

Bli med oss og ønske Tone Wilhelmsen Trøen velkommen til oss i UKM!

Åpningsforestillingen er fredag 27. april i Storstua på Lørenskog Hus!

akershus
arrangu00f8r