Program

Fredag 27.apr

Vasshjulet 2. etg
Volt scene

Lørdag 28.apr

Lørenskog hus/Volt - påmelding i sekretariatet
Volt Scene
Volt scene

Søndag 29.apr

Volt scene
Storstua - utdeling stipender og opprop av videresendte