max tid 5 minutter for innslag scene

Det er en maks tid for alle scene innslag på Alna innslagene.

Det er en maks tid for alle scene innslag på Alna innslagene.