Workshop dans med Julie

vil du vera med på workshop, dans med Julie. Kan du få rettleiing og inspirasjon til ditt dansenummer.

påmelding til Anita Lærum innan 05. februar