Workshop dans med Julie

vil du vera med på workshop, dans med Julie. Kan du få rettleiing og inspirasjon til ditt dansenummer.

påmelding til Anita Lærum innan 05. februar

UKM Norge
tilskudd