Gatens anonyme helter

I en liten by i Aust-Agder møter jeg to tøffe gutter. Disse guttene har en ganske simpel, men veldig sjelden måte å utrykke seg på.

Graffiti, en ulovlig form for kunst her i Norge, med mindre det er organisert. Dette er en kunst som ofte blir sett på som veldig rebelsk, og det er mange som misbruker det.

Disse to guttene fikk inspirasjon til å starte med denne kunstformen i forbindelse med kurs og arrangementer i regi av fylket. Etter dette gikk det bare oppover, og de fikk muligheten til å få sitt eget lille tilfluktssted hvor de kunne spraye uforstyrret.

Det meste disse gutta kan er selvlært, og er utrolig imponerende. De sier selv at det gir en mestringsfølelse og at det gir dem muligheten til å slippe kreativiteten løs. Det som motiverer dem er at de får muligheten til å lære nye teknikker, og at det ikke er noe alle driver med.

Gutta tror at grunnen til at graffiti er så tabu i noen miljøer er at det har vært hendelser hvor folk har tagget på veldig formelle bygninger. Det har ført til at graffiti miljøet har fått ett veldig dårlig rykte på seg.

Og til dem som ikke er for organisert graffiti så har de en liten beskjed som de ville at vi skulle videreføre. «Ikke se så trekantet på ting. Se gleden i at ett stygt bygg kan bli forandret til kunstglede.»

Tekst og foto: Aida Beisland Chalchoul