Julie Sandsnes-Andresen

Utstilling
Birkenes

Jeg heter Julie Sandsnes-Andresen å jeg er 15 år, å i år har jeg laget en figur. Jeg har ikke så mye erfaring med forming av leire enda, men dette er beste jeg har laget til nå.

Personer

Julie Sandsnes-Andresen, 15 år
Julie gjør forming, maling, tegning og animasjon

Titler

Skogens vokter

I programmet