Leander Opdal Sagmo

Konferansier
Bardu

Jeg har vært konferansier på skolen i forbindelse med skolekonsert før og syntes det var gøy. Mamma så jeg snakket tydelig og i passelig tempo og gjorde en veldig god figur. Mamma fikk tilbakemelding på at jeg (og de jeg var konferansier sammen med) var veldig naturlige på scenen.