Frida Kristin Johansen

Arrangør
Sømna

Har vert med på Ukm flere år på rad og føler jeg kan hjelpe til med mye som skjer før selve dagen