– Tusen takk, kjære lærer!

Du er flink i jobben din, selv om du ikke fyller karakterkravet. Denne går ut til deg.

Takk, kjære lærer for at du engasjerer elevene i det du underviser i. Det er mange lærere som kanskje ikke tenker over hvor mye dette betyr. Du har sett mulighetene internett kan tilby innen undervisningsmetoder som for eksempel Kahoot. Du har engasjert elevene dine i faglige diskusjoner på Facebook. Du har laget et trygt miljø der elevene kan vokse, og i mine øyne finnes det lite som betyr mer.

Takk, kjære lærer for at du er en person elever kan snakke med. Det er viktig at du har autoritet i klasserommet, men like viktig at du er en person som føles trygg å snakke med. Det er ikke alle som har det like lett på videregående. Det er ikke alle som har hatt det like greit som meg. Det er ikke alle som har så mange andre å snakke med. Så, takk for at du er et tilnærmelig menneske.

Takk, kjære lærer for at du har både fokus på det faglige, men også verdier. Fokuset havner ofte på eksamen og prøver, men du har også lagt vekt på et samhold i klassen og passet på at alle har det bra. Det er en utrolig vanskelig oppgave, men også utrolig viktig. Situasjonen i klasserommet har uten tvil mye å si for innsats og motivasjon i faget.

Takk, kjære lærer som lærte meg å gå ut av komfortsonen og teste ut nye ting. Jeg har lært meg å snakke i offentlige sammenhenger foran ukjente mennesker. Jeg har lært meg å ta sjanser som jeg tidligere ikke hadde tørt. Dette har gitt meg mange muligheter senere og åpnet dører i alle kanter. Slike kvaliteter er viktige å ha, spesielt i dagens samfunn.

Takk, kjære lærer som inspirerte meg til å bli lærer. Det var aldri noen tvil om at du elsket jobben din, og brant for elevene dine. Det er disse lærerne som har gitt meg tre fantastiske år på videregående. Jeg har vært utrolig heldig.

Mange lærere har ikke fire i matte på vitnemålet. Mange lærere vet ikke hva pytagoras er, eller hvordan man lager histogrammer i GeoGebra. Mange lærere må bruke kalkulator når de skal regne på standardform, men det gjør de ikke noe dårligere i faget de underviser i. Dette er ikke typiske eksempler på hva en religionslærer trenger å kunne for å være kompetent innen faget sitt. Hvorfor må de ha fire i matte for å kunne starte studiet?

Alle lærerutdanninger blir påvirket av dette karakterkravet, også de som ikke har noe med tall og algebra å gjøre. Dette betyr i praksis at om du vil bli norsklærer må du sette studiene på vent viss du fikk 3 eller lavere på vitnemålet. Dette er for å kvalitetssikre menneskene som skal stå ved tavla, uansett fag.

Mange lærerdrømmer kan bli knust ved å innføre dette. Vi kan risikere at mange må utsette studiene for å ta opp igjen faget eller dropper lærerdrømmen. Vi kan miste mange flinke mennesker som virkelig kan det å lære bort, og det syns jeg er bekymringsverdig.

En god lærer for meg er en som kan faget sitt, en som kan lære bort og engasjere, en som tar i bruk nye undervisningsmetoder og en som pusher grensene. Ikke en som fikk fire i matte på videregående.