Øyvind Johan Olsen

Arrangør
Bodø

PARKEN UNG Leder for arbeidet med arena og produksjon for Parken Ung, arbeider tett opp mot og med Parkenfestivalen og er med på produksjonsarbeidet under andre Parken-arrangementer. HUNSTAD KULTURSENTER Er medlem i styret i crewet på Hunstad Kultursenter. Jeg er ansvarlig for mange av arrangementene som avvikles der. Festivalleder for Hunstadfestivalen. Har gjennom dette arbeidet fått allsidig teknisk erfaring og gjør en del lyd her. UKM Har arrangert UKM på lokalt nivå siden 2016. Har jobbet i Ungt Arrangørteam for Nordland Fylkeskommune og arrangert UKM på Fylkesnivå siden 2016. Var én av arrangørene i nasjonalt arrangørteam i 2018 og arrangerte den nasjonale UKM festivalen i Trondheim. Har også vært med på det tekniske under andre festivaler som for eksempel Trænafestivalen og Nordland Musikkfestuke. Jeg er en del på Sinus sammen med Svein B. og får masse god erfaring av det. Jeg gjør lyd fast for Hunstad Kirke når de har produksjoner med band. Våren og høsten 2018 har jeg jobbet en del med å spille inn demoer for forskjellige unge bodø-band.