Ragnhild Eline N Asplund

UKM Media
Bodø

Har vært med i 3 år på lokal og fylkesmønstring, har i 2018/2019 vært sammen med Camilla, Therese og Renate ansvarlig for opplæring og flerkamera i Nordland.