Hvordan snakker de egentlig i Sandnes?

Henriette prøver å lære Frederik og Jenni hvordan.