Vanskelige spørsmål

Vanskelige spørsmål kan være vanskelig å svare på. Er enkle spørsmål da enkle å svare på?

Hvor enkelt er det egentlig å gjøre et intervju? Og er det vanskelig å bli intervjuet?
Noen ganger får man en idé som man bare må sjekke ut. I dette tilfellet, intervjue en artist.

Vi stilte Fato (19) et par middels vanskelige spørsmål.

Se hvordan det gikk.

Maren Stenbakken
Tekst
Frederik Feiler
Video