Kontaktpersoner for Førde, Gaular, Jølster og Naustdal

Lurer du på noe om UKM i din kommune, må du ta kontakt med lokalkontakten din.

 

Birgitte Refvik

Lokalkontakt

0
birgitte.refvik@gaular.kommune.no
 

Eli Britt Danielsen

Lokalkontakt

948 18 440
ebd@forde.kommune.no