Johannes Lillevold

Arrangør
Giske

Ej he jobba me lyd på barneskulen dei siste 3 åra å slutta når ej begynte i 8. Klasse. E egentlig ganske kjent med utstyre der oppe

I programmet