Lars-Ivar Giskegjerde

UKM Media
Giske

Jobbet med lyd og lys i fjor på ukm og har hatt tidligere erfaring både før og etter ukm i fjor