Alle UKM fylkesfestivaler i Viken avlyses grunnet smitteforebyggende tiltak i relasjon til koronaviruset.

Kjære UKM-deltagere, Viken fylkeskommune har nå besluttet å avlyse UKM fylkesfestivalene i Viken.

Kjære UKM-deltagere, Viken fylkeskommune har nå besluttet å avlyse UKM fylkesfestivalene i Viken. Dette betyr at Fylkesfestivalen på Jessheim 8. mai er avlyst.

Basert på Folkehelseinstituttets nye retningslinjer for arrangementer har Viken fylkeskommune besluttet at UKM fylkesfestivalene i Viken 2020 (Buskerud, Østfold og Akershus) avlyses grunnet arrangementets art og fare for smittespredning av koronaviruset.

Dette er svært beklagelig, først og fremst for alle deltagere, men også for alle andre involverte i arrangementet. Vi vil se på alternative løsninger fremover, men situasjonen er såpass uavklart per dags dato at ingen konkrete planer legges.

Vi viser ellers til info fra Folkehelseinstituttet her:
https://url12.mailanyone.net/v1/?m=1jC0BQ-0002O8-3V&i=57e1b682&c=l14fZS7jK5v-9kRr4uVeItwlb2YuxSFY4wyQYKfnM7z_hpzBcGwnLAyYLa9abowigu73UUI2N9if9P0otXLymZS75jN9KeojyHt5bKgcaKcdlSX6zaIQzeLiy-NAYhzy3XGsH7ii3lDSwHniOBZ1uEts0nDp9zmI7I5Dj9PDDFjy9qQo1Q-VxEtPq20IWY2f21JYHQl5T4ZHGFhaT0d89KeSPYbJ71VGy-YpUX72DSvfxwA3_OmEL1Pac0FMc5Z5L54Tk8dK0w4FuxxaUotJLz8iqKzs0h83RFWtMemAPASnXRDkmQPbwHVAxlTp7hOn_zmPsrlfkU3HdFTZrsQuTaUmYHpFkH2K-39wWzgKRoV9WdM0ZkmAglvC3h46vY5TRb2mt1qht1oc8t8FdxLG4pj6HdsvC38-1TNHcWkRf0ohttps://url12.mailanyone.net/v1/?m=1jC0BQ-0002O8-3V&i=57e1b682&c=l14fZS7jK5v-9kRr4uVeItwlb2YuxSFY4wyQYKfnM7z_hpzBcGwnLAyYLa9abowigu73UUI2N9if9P0otXLymZS75jN9KeojyHt5bKgcaKcdlSX6zaIQzeLiy-NAYhzy3XGsH7ii3lDSwHniOBZ1uEts0nDp9zmI7I5Dj9PDDFjy9qQo1Q-VxEtPq20IWY2f21JYHQl5T4ZHGFhaT0d89KeSPYbJ71VGy-YpUX72DSvfxwA3_OmEL1Pac0FMc5Z5L54Tk8dK0w4FuxxaUotJLz8iqKzs0h83RFWtMemAPASnXRDkmQPbwHVAxlTp7hOn_zmPsrlfkU3HdFTZrsQuTaUmYHpFkH2K-39wWzgKRoV9WdM0ZkmAglvC3h46vY5TRb2mt1qht1oc8t8FdxLG4pj6HdsvC38-1TNHcWkRf0o

For spørsmål angående fylkesfestival, ta kontakt med fylkeskontaktene i ditt fylke:

Elisabeth B. Knudsen (Buskerud): elisabeth.knudsen@musikk.no / 922 97 525

Ann Kristin Andersen (Østfold): annande@viken.no / 957 20 388

Raymond A. K. Egge (Akershus): raymond.egge@musikk.no / 458 86 470