Stig Andre Vollan

Arrangør
Vefsn

Jeg går i tiende på kippermoen og har lyd å lys i musikken. Jeg er med og hjelper med å rigge opp lys, høyttalere osv til arangementer på skolen som kveko og ta meg tilbake konserten Jeg er veldig ivrig på å arbeide og gjør det jeg får beskjed om