Markus Ervik Faksmo

Annet på scene: Humor med musikk
Vefsn

Jeg fisker i sjarken og ønsker å vise et annet talent

Personer

Markus Ervik Faksmo, 18 år
Synger en sang med humor

Titler

Under månen

1min 30sek