UKM Haugesund 2020

Nå starter arbeidet med å gjøre klar for årets (2020) happening for ungdom! UKM Haugesund har i mange år vært et naturlig...

Nå starter arbeidet med å gjøre klar for årets (2020) happening for ungdom!

UKM Haugesund har i mange år vært et naturlig samlingssted for ungdom som driver med kultur. Mange har hatt stor nytte av å bli med, både PÅ scenen og bak.

Alle kulturuttrykk er velkommen! Her lister vi opp noen:

Analoge og digitale arbeider (tegning, foto, video)

Musikk

Dans

Teater (monolog el.l.)

Hva gjør DU på fritiden?

Arrangør (du kan også melde deg på som arrangør. Lær noe nytt om lyd- og lysteknikk. Vil du bli med som konferansier?

Et fagpanel velger ut innslag som skal representere Haugesund på UKM-festivalen i Rogaland. Alle utgifter til reise og mat dekkes av UKM Haugesund.