Ørjan Langberg

Konferansier
Herøy (M og R)

Eg har vore programledar og hatt liknande arbeid på barneskulen på Leikong. Eg kan snakke høgt og tydleg og sette meg skikkeleg inn i arbeidet.