Kunstutstilling UKM

På UKM- festivalen i Hordaland, arrangert i Husnes var det laurdag ei kunstframvisning der ungdommar fekk visa frem sine forskjellige...

På UKM- festivalen i Hordaland, arrangert i Husnes var det laurdag ei kunstframvisning der ungdommar fekk visa frem sine forskjellige kunstverk.

Blant ungdommane var Tobias Håland Askerhaug som i følge seg sjølv verken kan teikne eller male. Med inspirasjon frå kjærasten laga han ein figur av Super Mario av Post-it lappar.

Ein av dei andre ungdommane var Balder Myrvoll. Sidan han gjekk tom for papir måtte han teikne på PC. Det er hans vanskelige bakgrunn som var inspirasjon for teikningen som heiter «Freedom» Teikninga symboliserer at Myrvoll ønskjer å være fri. Han har tidligare følt seg utstøtt, og har genetiske leddproblem. Teikninga er alt han vil, men ikkje kan.

Av Benedicte Mo, Medium og Kommunikasjon, Stord Vidaregåande skule

Fotograf: Benedicte Mo. Tobias Håland Askerhaug laga Super Mario av Post-it lappar

Fotograf: Wiktoria Lakowska. Balder Myrvoll

Fotograf: Benedicte Mo. «Freedom» av Balder Myrvoll

Fotograf: Wiktoria Lakowska. Tobias Håland Askerhaug