Forside

Deltakarinfo UKM-festivalen i Hordaland – Kven, kva, kor og når?

Når skal eg opptre?
Når programmet er publisert: For å finne ut når du skal opptre så er det enklaste å søkje på namnet ditt på deltakarlista.
Skriv inn namnet ditt (eller namnet på gruppa eller din kommune) og klikk på søk. Då vil det kome opp eit eller fleire innslag (boksar). Når du har funne riktig boks klikkar du på den. Den vil då opne seg og du finn meir info, eksempelvis om kva framsyning du skal opptre i.

Korleis kjem eg meg til festivalen?
Festivalen er på Oseana Kunst og Kultursenter. Adresse: Mobergsbakken 20, 5200 Os.
Det er lokalkontakt / lokalarrangør som legg til rette for det praktiske.
Kontaktinfo til di lokalkontakt finn du mellom anna her, når du trykkar på di kommune > kontakt.

Når er festivalen?
Festivalen startar fredag 05. april med innsjekk frå kl. 17:00. Sein tilkomst denne dagen er mogleg. Festivalen varar til siste framsyning sundag 07. april og det er viktig, både for deg og oss, at du kan være med heile tida. Dersom det er ein heilt spesiell grunn til at du må søkje om fritak for deler av festivalen, må du snakke med di lokalkontakt om dette allereie no.