Treng du skyss til UKM 2018 i Høyanger Samfunnshus

Vi set opp ein minibuss frå Høyanger Taxi for deltakarar og publikum til UKM i Høyanger, bill.pris kr 30,- per person.

Deltakarar til UKM vert prioritert.

Påmelding innan tysdag 13.2.18 kl. 2100 til kulturskulerektor Beate Kjølstad tlf.: 99219371

kl. 1630 Avg. Lavik v/Statoil

kl. 1700 Avg. Vadheim v/busstoppet på «Gata»

kl. 1730 Høyanger Samfunnshus

Stoppar elles på busstoppa.

Sjåast! 🙂