Forside

Utstilling

Bidrag som skal stillast ut under året UKM 2019 Høyanger, må vere levert Høyanger Bibliotek seinast måndag 10.2.19 kl 18. Alle bilder eller gjenstandar som skal stillast ut må vere klare til oppheng eller utstilling. F.eks. ferdig innramma.

Når mønstringa er over kan bilete eller gjenstander som ikkje går vidare hentast på Høyanger Bibliotek.

 

Sceneinnslag

Du må sjølv ta med utstyr du treng for di framføring. Om du har playback/musikk el.l. må dette vere sendt OnCue ved Stig Kamonen innan måndag 10.2.19 kl. 20. Har du spørsmål om opplasting eller liknande ta kontakt med han på tlf.: 90187738.