Tobias Gjetøy

Tobias skal være med på UKM å synge fordi han liker å synge og har lyst til å visse hva han kan.

Tobias skal være med på UKM å synge fordi han liker å synge og har lyst til å visse hva han kan.