I KARASJOK, SAMMEN MED UKM KARASJOK

Lør 23. feb kl. 17 - 19

Nettpåmeldingen er stengt, men du kan ringe lokalkontakten

 

UKM KAUTOKEINO 2019 AVLYST.

NY informasjon 🙂

Vi har fått tilbyd fra UKM Karasjok til å være sammen med dem, og vi har takket ja til å samarbeide med Karasjok, takk til John Arvid Johnskareng som tilbyr oss dette mulighet.

 

 

Bures boahtin Nuorra kultuvrra deaivvadeapmái (UKM) Guovdageidnui 2019

Velkommen til UKM Kautokeino 2019

 

Dál lahkonišgoahtá báikkálaš NKD (UKM) deaivvadeapmi Guovdageainnus ja mii leat álgán rahkánit dása. Oktasaš dieđiheapmi lea álgán 1. beaivvi skábmamánus ja maŋimus dieđihan áigemearri lea 8.2.2019. Báikkálaš deaivvadeapmi lágiduvvo 2. beaivvi njukčamánus 2019 kulturviesus. Mii sávvat ahte ollugat servet.

Nå begynner den lokale UKM å nærme seg for oss her i Kautokeino, og vi er i gang med forberedelsene. Vi har åpnet for påmelding fra den 1. november, og siste frist for påmelding er den 8. februar 2019. Lokal Ung Kultur Møtes arrangeres den 2. mars 2019 på kulturhus. Vi håper og ønsker at mange melder seg på.

 

Mii lea NKD (UKM)?

Smávva báikkálaš doaluid fierpmádat ja gávnnadanbáikkit gos nuorat sáhttet searvvat juohkelágan kulturdoaimmaiguin, ja dat lea maiddái sin várás geaid beroštupmi lea lávdeteknihkka, lágideapmi, journalistihkka, govven, videodokumentárat, programmeren dahje webdesign.

Kultuvra lea eanas oassi das maid olmmoš sáhttá hábmet gorudiin, sieluin ja hutkáivuođain. Das eai leat ráddjejumit – dušše vejolašvuođat.

Hva er UKM?

Et nettverk av små lokale arrangement og møte plasser hvor ungdom kan delta med alle slags kulturtrykk, men også stedet for deg som er interessert i sceneteknikk, arrangering, journalistikk, foto, videodokumentar, programmering og webdesign.

Kultur omfatter det meste av det vi mennesker er i stand til å skape med kropp, sjel og kreativitet. Her fins det ingen begrensninger – bare muligheter.

Hva er UKM?

Ønsker du å skape noe, møte likesinnede og utvikle talentet ditt? UKM er en møteplass for ungdom og kultur, der vi skaper noe sammen.

Her kan du vise frem det du brenner for, eller hjelpe andre å bli sett. I UKM er alle kulturelle uttrykk velkomne, enten det er sang, fotokunst, cosplay eller moderne dans.

Vi er her for å gi deg muligheten til å drive med det som interesserer deg! Kanskje oppdager du også noe nytt? Hos oss kan du være den du vil.
Les mer