Vi fikk TURBO-prisen i Finnmark

Hvert år deler UKM norge ut en Pris på 5000 kr  i hvert fylke til årets Turbokommune.

I år kunne kommunene selv søke å argumentere på hvorfor de mente de var kandidat til prisen. Og da sendte UKM Lebesby følgende søknad;

Til Finnmark Fylkeskommune

Nominering til TURBOprisen 2018!

Vi har økt aktiviteten kraftig med mange  tilbud det siste året, i tillegg til at vi deltok med en stor delegasjon på UKM landsfestivalen i Sandnes i juni.

UKM HELE ÅRET:

 • Juni 2017: UKM klubbcamp med rockeverksted  og Ungdomkonsert med lokale band og  tilreisende band.
 • August 2017 Reise til Varanger music awards i samarbeid med Varangerfestivalen, Rockebussen og FFK, ungdomskonsert med ukmband og billetter til Nico og VInz konsert.
 • November 2017; Workshop i Grafitti M/ Linda Zina Aslaksen
 • November 2017: Skrivekurs Rap og ungdomkonsert m/ Ailu Valle
 • KURS FOR UNGE ARRANGØRER
 • Lokal ungdom tok initiativ og inngikk samarbeid med URG Finnmark for å avholde kurs for UKM arrangører.
  Ungdom søkte selv om delfinansiering av kurs hos Frifond barn og unge.
  Lebesby kommune støttet med tilgang på bygg og ungdomklubbansatte på jobb.
  Til sammen 33 ungdommer fra flere kommuner  møtte opp på kurset 26-28/1 2018.
  Dette var ungdom fra  Alta, Hammerfest, Tana, Nesseby  og Gamvik kommune i alderen 11-19 år.
  Dette genererte mange påmeldinger lokalt.
  Vi tror også at dette førte til at man unngikk avlysning i nabokommunen, Gamvik kommune.
 • UKM Lebesby kommune
Kjøllefjord kino 10/2 med til sammen ca 230 besøkende på kunstutstilling (dagtid) og sceneforestilling(kveld).

Det var  33 unge som deltok på  UKM lokalt  på statistikken teller de som 59 siden mange har flere roller.

Lebesby ungdomsklubb var gjester på lokalmønstringa(ikke påmeldt som deltakere)

 • Vi sender videre til Fylkesfestivalen:

3 av 13 påmeldte sceneinnslag

5 av 13 påmeldte kunstverk

6 av 17 påmeldte arrangører

 • Ungdom lokalt planlegger i reise med Rockebussen Finnmark til  Rock mot Rus i mars.
 • Lebesby kommune satser på ungdom og kultur, både oppvekstsjef og kultursjef spiller på lag med ungdommene og ansatte på ungdomsklubbene.
Lebesby kommune fredet UKM og ungdomsklubbene i budsjettarbeidet for 2017 og 2018, det gir resultater.

Vi har Ungdommens HUS i Kjøllefjord og ungdomsklubb på Lebesby og her legges grunnlaget for UKM arbeidet.

Kommunen stiller med gratis husleie til UKM arrangement.

Kulturkontoret stiller med råd og veiledning underveis.

Kulturskolen låner ut instrumenter.

Vi har midler til å invitere ungdom fra distrikt til å komme som gjester selv om de ikke er deltakere.

Forbedringspotensialet;

Mer samarbeid med andre små kommuner

Det er mulig å generere flere påmeldte blant kulturskoleelever

Det er mulig å generere flere genre

Workshops i flere genre

mer informasjon ut til distriktene og til lokalavisa.

Og sikkert mange andre ting som vi ikke har snakket om enda.

MVH

LEBESBY KOMMUNE

stolt kulturarbeider og kommunekontakt

Unni Esp