Program

Mandag 5.feb

Kinoen hver dag 17-20: øving-planlegging-forberedelser-

Lørdag 10.feb

Kjøllefjord Kino