Forside

UKM 2019 – Nettverkssamling for lokalarrangører  

Tid: 14.nov 2018, kl. 10.00-15.30

Sted: 1.etc Julsundveien 7, 6412 Molde

 

Del 1: UNG kultur i Møre og Romsdal, 10.00 – 12.00

 1. Informasjon om evaluering av UKM Møre og Romsdal – prosess, framdrift, politiske vedtak og funn så lang
 2. Plan for UKM-kommuneundersøkelse: Hvilke spørsmål bør vi stille? Til hvem?
 1. Gruppearbeid: Hvilken rolle har UKM i framtidas kulturtilbud for barn og unge i Møre og Romsdal?

 

For at vi skal få et effektivt gruppearbeid, ber vi deg om å bruke noen minutter til å forbedre:

I 1993 fikk vi et «Ungt kulturmanifest» for Møre og Romsdal, ei rettesnor for hvordan vi skulle legge til rette for et godt og variert kulturtilbud for barn og unge. Den gangen ble det skrevet at:

 

Barn og unge i Møre og Romsdal bør ha:

 • Sjanse til selv å ta del i kulturaktivitet og -opplæring
 • Kunne møte kultur- og utøvere på et høyt nivå
 • Ha tilgang til ulike kulturarenaer og møtesteder

Hvordan er situasjonen i 2018? Har barn- og unge i din kommune tilbud innen alle disse tre kategoriene? Hvilke tilbud?

 

Kort evaluering: UKM i min kommune

Hva fungerer bra med UKM?

 

Hvorfor er det bra?

 

Hva fungerer dårlig med UKM?

 

Hvordan kan det bli bedre?

 

 

Lunsj: 12.00 – 13.00

 

Del 2: Rekruttering og deltakeropplevelse

  • Unge arrangører – veien videre
  • URG ungdommens ressursgruppe
  • Medvirkning
  • Konkurranse: «Slik skal min kommune øke deltakelse og gi de en bedre opplevelse!»

(hver kommune får 1 minutt til å gi en pitch på hva dere vil bruke 5000kr til. Vinner blir kåret på slutten av dagen og får 5000 til å gjennomføre sitt tiltak)

 

     Gruppearbeid om deltageropplevelse:

 • Hva er suksessfaktorene for god deltakeropplevelse på områdene scene/kunst/film?
 • Hva skal til for at disse deltakerne tar like mye eierskap som de unge arrangørene?
 • Hvordan øker vi UKMs relevans for ungdom anno 2018?

Praktisk om arbeid med UKM lokalt (nettsider/admin.verktøy) NB: Ta med laptop

 

GDPR- Retten til å bli glemt, og vite hva du vet om meg

  • Rutiner og prosedyrer- lokalt
  • UKM sidene, hvem har ansvaret?

 

Meld inn om det er saker du evt. ønsker å ta opp til moreogromsdal@ukm.no

 

 

Vel møtt

Hilsen UKM Møre og Romsdal