Hezel Johansen

Arrangør
Nærøy

Jeg har jobbet under UKM før, og ledet en mange andre arragementer eks. Julekafe, Eldrehygge, samt jobbet i kiosk.