Kaja Jakobsen

UKM-ressurs
Nærøy

Har vært deltager, arrangør, medhjelper og ressurs i mange år - soleklar ressurs!