Kirsti Sæternes

Annet på scene: 'samfunn'. Musikalsk opptreden av egenskrevet tekst.
Nærøy

Jeg skriver ofte om samfunnsrelaterte problemer og ting som gjerne skrives lite om. I år har jeg valgt meg et nytt tema jeg ønsker fokus på, som jeg velger å løse med en alternativ tekstopptreden.

Personer

Kirsti Sæternes, 17 år
Framfører et selvskrevet stykke

Titler

Lille katt

3min 20sek