Kirsti Sæternes

Annet på scene: 'samfunn'. Opptreden av tekst
Nærøy

Skriver ofte om samfunnsrelaterte problemstillinger. I denne teksten ligger fokuset på ungdom og hvilket press vi har.

Personer

Kirsti Sæternes, 17 år
Framfører sjølskrevet tekst

Titler

God nok ungdom

4min 30sek

I UKM-TV

Bilder