alert

Avlyst!

Nordland fylkeskommunes beredskapsgruppe har vedtatt å avlyse fylkesfestivalen for UKM 2020 på grunn av korona-situasjonen.