Info til kommunene – Kvoter til fylkesfestivalen

Fylkesfestivalen går av stabelen 24.-26. april på Rognan. Her finner du informasjon om hvordan kommunene sender deltakere videre.

Hver kommune kan sende ungdommer fordelt på følgende:

Total ramme:
Hver kommune kan stille med inntil 20 deltakere og maks 4 ledere, alle kommunene skal ha en hovedleder tilstede under mønstringen. Aldersgrensen for deltakere er 13-20 år. Dvs. det året de fyller 13 og det året de fyller 20 år. For grupper gjelder regelen at minst halvparten må være innenfor disse rammene.

Kunst:
Inntil 3 gjenstander kan sendes videre. Kun 1 person følger hver gjenstand, denne personen kan kun stille ut en gjenstand. Kunstnere som ikke følger kunstverket blir ikke vurdert av fagpanelet.

Kunsten skal sendes til Saltdal fra kommunene etter lokalmønstringen. husk: ikke knuselige glass på bildene, og pakk kunsten godt. Kunsten skal sendes til Saltdal så raskt som mulig etter endt lokalmønstring.  Siste frist er 27.mars. Kunst som ikke blir sendt innen fristen blir ikke stilt ut. Adressen er: Saltdal kommune, Virksomhet for kultur, Kirkegt. 23, 8250 Rognan. Forsendelsen merkes med «UKM fylkesfestival».

Sceneinnslag:
Hver kommune kan sende inntil 4 innslag, fordelt på ulike sjangre. Her er band inkludert. Hver kommune sende inntil to band. Hver kommune har 20 min til rådighet/disponibel scenetid. Det er ingen grense på hvor mange som kan delta på hvert innslag så lenge antallet ikke overskrider kommunens totale ramme. Playbackspor og filmer skal være lagt inn på nettsiden innen 27. mars.  

 Film/ multimedia:
Filminnslaget kan være inntil 10 min. Denne tiden går av kommunens totale scenetid. Hver kommune kan kun delta med 1 film. Maks to deltakere skal følge filmen til fylkesmønstringen. Filmer skal være lagt inn på nettsiden innen 27. mars

Arrangører/sceneteknikere:
Hver kommune kan nominere 4 arrangører til oss. Her er det viktig at ungdommene har erfaring og kan jobbe selvstendig, så vurderer vi vårt behov og plukker ut minimum 1stk fra hver kommune. Mail på nominasjon sendes til: jimhan1@nfk.no. Frist 23. mars

Nettredaksjon/ flerkamera produksjon:
Hver kommune kan nominere 4 stykker til nettredaksjonen/flerkamera produksjon. Her er det viktig at ungdommene har erfaring og kan jobbe selvstendig, så vurderer vi vårt behov og plukker ut minimum 1stk fra hver kommune. Mail på nominasjon sendes til: jimhan1@nfk.noFrist 23. mars

Konferansierer: Kommunene kan sende 2 konferansierer, det er viktig at kommunene sender ungdommer som egner seg til å være konferansier, og at man er nøye på at det er god kvalitet på de man sender videre. Frist 23. mars

Husband:
I år igjen vil de deltakerne som ønsker få mulighet til å framføre innslaget sitt med husband. Når lokalmønstringen er ferdig må kommunekontakten sende mail til fylkeskontakt [Kathrine] for å melde inn ønsker om husband. Ansvarlig for husbandet tar videre kontakt med deltakerne fortløpende når de er meldt inn. Det er viktig at det blir sendt inn så raskt som mulig etter lokalmønstringen, bandet trenger å få gått igjennom musikken.  Siste frist er 23. mars

Ledere:
Hver kommune skal ha med 1 leder pr 10 deltakere. 11 deltakere betyr 2 ledere. Dette gjelder også for overnattingen på skolen. Det skal alltid være registrert og tilstede en hovedreiseleder som har ansvaret for gruppen. Navn og telefonnummer skal være sendt inn til oss.

Deltakelse:
Alle deltakerne må være tilstede på fylkesfestivalen. Hvis noen ikke kan være med må dere trekke innslag/kunstverk, dette skal meldes inn til [Kathrine] i UKM Nordland så raskt som mulig.

Hvis man får sykdom i et band er det mulig å ha med vikar, dette må også meldes inn til [Kathrine] i UKM Nordland.
De som ikke et tilstede under helgen blir ikke vurdert av vårt fagpanel.

Pris:
Prisen pr deltaker/leder for å delta på fylkesmønstringen er kr 750,-. Avgiften dekker arrangementet, tilbud om overnatting på skole og mat, deltakerbånd blir utdelt og må brukes under hele arrangementet.
Prisen er uavhengig om de velger å benytte seg av de tilbud vi gir.

Kommunene må ordne reisen til fylkesfestivalen selv. Vi gir et reisetilskudd til de kommunene med høyest reiseutgifter og lengst reise vei. Da må reiseutgiftene dokumenteres, alltid skal billigste reisemåte skal velges og avtales med oss. De kommunene som får reisetilskudd skal bruke vårt [Reisebestillingskjema] (Lenke kommer).

Regning på deltakeravgiften sendes ut etter fylkesmønstringen til kommunene.

Videresending:
Kommunen gjør videresending til fylkesmønstringen  på www.ukm.no.

PÅMELDINGSFRIST TIL FYLKESMØNSTRINGEN ER 23. mars.
(det vil si at alle kommunale mønstringer må være avholdt seinest helga før.)

Kathrine Schjem mobil: 48192086 e-post: katsch@nfk.no
Jim Raymond Hansen, mobil: 909 80 994, e-post: jimhan1@nfk.no .