Info til kommunene – Kvoter til fylkesmønstringen

Totale ramme: Hver kommune kan stille med inntil 20 deltakere og maks 4 ledere, alle kommunene skal ha en hovedleder tilstede under...

Totale ramme: Hver kommune kan stille med inntil 20 deltakere og maks 4 ledere, alle kommunene skal ha en hovedleder tilstede under mønstringen. Aldersgrensen for deltakere er 13-20 år. Dvs. det året de fyller 13 og det året de fyller 20 år. For grupper gjelder regelen at minst halvparten må være innenfor disse rammene.

Kunst:Inntil 3 gjenstander kan sendes videre. Kun 1 person følger hver gjenstand, denne personen kan kun stille ut en gjenstand.

Kunsten skal sendes til Saltdal fra kommunene etter lokalmønstringen. husk: ikke knuselige glass på bildene, og pakk kunsten godt. Kunsten skal sendes til Saltdal så raskt som mulig etter endt lokalmønstring.  Siste frist er 15.mars. Kunst som ikke blir sendt innen fristen blir ikke stilt ut. Adressen er: Saltdal kommune, Virksomhet for kultur, Kirkegt. 23, 8250 Rognan. Forsendelsen merkes med «UKM fylkesmønstring».

Scene innslag: Hver kommune kan sende inntil 4 innslag, fordelt på ulike sjangere. Her er band inkludert. Hver kommune sende inntil to band. Hver kommune har 20 min til rådighet. Det er ingen grense på hvor mange som kan delta på hvert innslag så lenge antallet ikke overskrider kommunens totale ramme.

 Film/ multimedia: Filminnslaget kan være inntil 10 min. Denne tiden går av kommunens totale scenetid. Hver kommune kan kun delta med 1 film. Maks to deltakere skal følge filmen til fylkesmønstringen.

Arrangører/sceneteknikere: Hver kommune kan nominere 4 arrangører til oss. Her er det viktig at ungdommene har erfaring og kan jobbe selvstendig, så vurderer vi vårt behov og plukker ut minimum 1stk fra hver kommune. Mail på nominasjon sendes til: jimhan1@nfk.no.

Nettredaksjon/ flerkamera produksjon: Hver kommune kan nominere 4 stykker til nettredaksjonen/flerkamera produksjon. Her er det viktig at ungdommene har erfaring og kan jobbe selvstendig, så vurderer vi vårt behov og plukker ut minimum 1stk fra hver kommune. Mail på nominasjon sendes til: jimhan1@nfk.no.

Konferansierer: Kommunene kan sende 2 konferansierer, det er viktig at kommunene sender ungdommer som egner seg til å være konferansier, og at man er nøye på at det er god kvalitet på de man sender videre.

Husband: I år igjen vil de deltakerne som ønsker få mulighet til å framføre innslaget sitt med husband. Når lokalmønstringen er ferdig må kommunekontakten sende mail til fylkeskontakt for å melde inn ønsker om husband. Ansvarlig for husbandet tar kontakt med deltakerne fortløpende når de er meld inn. Siste frist er 15. mars.

Ledere: Hver kommune skal ha med 1 leder pr 10 deltakere. 11 deltakere betyr 2 ledere. Dette gjelder også for overnattingen på skolen. Det skal alltid være registrert og tilstede en hovedreiseleder som har ansvaret for gruppen. Navn og telefonnummer skal være sendt inn til oss.

Pris: Prisen pr deltaker/leder for å delta på fylkesmønstringen er kr 750,-. Avgiften dekker arrangementet, tilbud om overnatting på skole og mat, deltakerbånd blir utdelt og må brukes. Prisen er uavhengig om de velger å benytte seg av de tilbud vi gir.

Videresending: Kommunen gjør videresending til fylkesmønstringen  på www.ukm.no.

VIDERESENDINGS FRIST TIL FYLKESMØNSTRINGEN ER 11. mars 2019