ORDENSREGLER – UKM NORDLAND

Noen enkle punkt for at alle skal få en fin festival

 

• Respekt og toleranse er viktig under festivalen.

 

• Det skal være rom for ulike meninger, livssyn og væremåter, slik at alle kan føle seg trygge

 

• Bruk av rusmidler er forbudt, og medfører hjemsendelse for egen regning

 

• Det skal det være ro i soveområdene fra kl. 00:00, så de som vil kan være uthvilt til neste dag

 

• Alle må møte presis til prøver, forestillinger og arrangementer