LYDPRØVER OG PIANOØVING FOR HELGEN!

Her finner dere lydprøver og oversikt over pianoøvelser for de som er satt opp på det.

HER LIGGER HELGENS LYDPRØVEOVERSIKT: Lydprøver – UKM 2018

(Husk oppmøte 15 minutter før ved artistinngangen. Her vil du bli tatt i mot av artistverter og fulgt videre dit du skal)

HER LIGGER PIANOØVINGER FOR DE SOM ER SATT OPP PÅ DET: Piano akkompagnement – UKM 2018

OBS! Det er viktig at alle tider overholdes og at man møter punktlig, da det ellers vil forskyve hele programmet!