Opptak av enkeltinnslag kommer snart

Opptakende kommer i løpet av uken.

Takk til deltagere scene og kunst, unge arrangører, UKM media og til alle som gjorde at UKM ble gjennomført i 2021!

Opptakene til enkeltinnslag blir lagt ut på UKM sine sider i løpet av uken (uke 12). Mer informasjon kommer når dette er klart.