Mattis Strickert

Konferansier
Nordstrand

Jeg er en fargerik gutt med god karisma. alltid hatt en interesse for å spre god stemning enten det er via Film eller å Snakke på en scene.

Bilder

Foto: Selma Helena Skaret Kielland