Grenser er til for å rockes ved!

Spennende UKM-samarbeid med Västra Götaland og Värmland!

«UKM er viktig for ungdom. Ved å utvide, vil det bli gitt et bedre tilbud, større deltakelse og større nettverk på tvers av grensa. Dette er en en god mulighet til å gjøre noe sammen», sa Camilla Høvik fra Ungdommens fylkesråd da hun la fram saken for senere avstemming.
Hun understreket at prosjektet ikke måtte gå på bekostning av dagens UKM, men komme som et tillegg.

Alt dette var fylkestinget hjertens enig i, og ga sin enstemmige tilslutning til at UKM deltar i samarbeidet over grensa 🙂

Saken kan du lese HER: