Satser på UKM – årets turbokommuner

«Årets Turbokommune» er den kommunen UKM Østfold plukker ut fordi de har gjort en ekstra innsats med rekruttering og samarbeid.

Prisen blir delt ut av UKM Østfold på vegne av UKM Norge, og skal motivere til økt innsats i rekrutteringsarbeidet i kommunene, og får å påskjønne de som har gjort noe ekstra.

Det gjøres en kjempejobb lokalt med UKM i Østfold, så prisen går i år til to kommuner, nemlig Sarpsborg og Fredrikstad.

Sarpsborg har gjort UKM til et helårsprosjekt. Kommunen jobber mye med rekruttering av nye unge arrangører og har etablert samarbeid med alle ungdomsskolene i kommunen – da spesielt med valgfaget sal og scene.

Kommunen har stor fokus på ungdomsmedvirkning og sikrer at ungdommen får sin plass. I 2019 har kommunen nådd ut til over 116 nye og potensiale UKM`ere, og hadde rekordmange påmeldinger til årets lokale UKM-mønstring.

 

Fredrikstad har også et helårlig UKM-fokus. Kommunen har i løpet av året som gått hatt en større satsning på ungdomsmedvirkning og satt fokus på de klassiske og visuelle kunstartene.

Bibliotek og Kulturskole ble koblet på, og ungdommene jobbet fram og ledet arrangementet som ble en heldagsopplevelse med matservering og sosiale aktiviteter. Resultatet ble rekordmange innslag og stor bredde i uttrykk.

UKM Østfold
Tekst