Tekniske prøver

Tider for tekniske prøver er nå klare. Tekniske prøver Tidene som er satt inn i tabellene er tidene du har fått tildelt på scenen.

Teknisk prøver

Oppmøte Tekniske prøver

  • Møt opp 20 minutter før oppsatt tid, i Greenrom
  • Pakk ut utstyr i Greenroom
  • Scenevert henter deltakerene i Greenrom og ledsager videre til storsalen for teknisk prøve
  • Tidene som er satt inn i tabellene er tidene du har fått tildelt på scenen.
  • Returner til Greenrom etter teknisk prøve og coaching for å hente evt saker.
  • For evt beskjeder til scenepersonell før eller etter tekniske prøve, tak kontakt med UKM sekreteriatet.
  • Gjenglemt utstyr på scenen må hentes etter forestilling.

Scenecoaching

Etter teknisk prøve gis det tilbod om coaching av Christina Bjordal og Håkon Karoliussen. Dette forgår umiddelbart etter teknisk prøve,  i storsalen.  Det kan være nyttig og lærerikt å få  slik tilbakemelding av coach,  slik at ein veit kva ein skal konsentrere seg om under framføringa.