Lysvandring til Dalsnuten

Deltakarane på UKM fylkesfestivalen 2019 var blant dei 6.

000 som gjekk i lysvandring til Dalsnuten i går kveld for å markera berekraftsmåla til Dei sameinte nasjonane (FN). To av dei tre høgdepunkta på turen var konsert med Thomas Dybdahl og lysvandring med 6.000 andre turgåarar. Det tredje høgdepunktet var sjølvsagt Dalsnuten, der dei fekk oppleva solnedgang og utsyn over heile Jæren 323 meter over havet. Bærekraftmåla til FN er ei viktig sak som ungdommane var med å markera på gildt og godt synleg vis.