Jorid O Mellingsæter

Musikk
Skaun

Personer

Jorid Onsøien Mellingsæter, 20 år
Sanger

Titler

Tårnet

min

Tekst: Kristian Kristensen